Vad kommer att hända med större kryptovalutabörser och handlare? Hongkong föreslår strängaste regler mot dem ännu.

Den 3 november 2020 utfärdade Hongkongs Financial Services and Treasury Bureau (“FSTB”) en Offentligt samråd om lagstiftningsförslag för att förbättra förordningen om penningtvätt och bekämpning av terrorism i Hong Kong (“Lagstiftningsförslag”). Specifikt handlar ett av förslagen om kryptovalutautbyten som i samrådsdokumentet kallas leverantörer av virtuella tillgångstjänster (“VASPs”)

Dessa regler har ännu inte antagits. FSTB säger att det välkomnar skriftliga kommentarer från allmänheten om lagstiftningsförslagen tidigare eller tidigare 31 januari 2021.

Nuvarande reglering av VASP: er och virtuella tillgångar (“VAs”) i Hong Kong

Nuvarande lagkrav för VASP och VA i Hong Kong

FTSB noterar att VA inte betraktas som ett lagligt betalningsmedel och är allmänt accepterade som betalningsmedel i Hong Kong. De är dock medvetna om att det finns vissa VA-handelsaktiviteter som verkar lokalt. Mot bakgrund av detta utfärdade Hong Kongs Securities and Futures Commission (“SFC”) en positionspapper i november 2019 (“SFC Position Paper”). SFC Position Paper skisserade några regleringsstandarder som liknar de som gäller för licensierade värdepappersmäklare och automatiserade handelsplatser för licensiering av VA-handelsplattformar. Speciellt var detta bara ett opt-in och frivilligt system och tillämpades ENDAST på de plattformar som gjorde det möjligt för klienter att handla VA med värdepappersfunktion. De plattformar som enbart handlade VA-värdepapper omfattas inte.

Hong Kong som medlem jurisdiktion för Financial Action Task Force (“FATF”)

FATF består av 39 stora världsekonomier och övervakar genomförandet av FATF-standarderna, som består av 40 rekommendationer och 11 omedelbara resultat (”standarder”). Medlemsjurisdiktioner gör det ömsesidiga utvärderingar för att se om de uppfyller dessa standarder som uppdateras då och då. Ett av de senaste tillskotten till standarderna var i februari 2019, där jurisdiktioner var skyldiga att underordna VASP: er för samma utbud av penningtvätt (“AML”) / finansiering av terrorism (“CTF”) som gäller för finansinstitut och utsedda icke-finansiella företag och yrken.

Hongkong var föremål för en ömsesidig utvärdering och en rapport om Hongkong publicerades i september 2019, där FATF kommer att specificera rekommendationer om förbättringsområden. Hong Kong planeras att genomgå en regelbunden teknisk bedömning av överensstämmelse i februari 2023 och en effektivitetsbedömning i juni 2024. Lagstiftningsförslagen är specifika genom att de “… förväntas ha infört AML / CTF-regler för VASP … -sektorerna …” Så det är helt uppenbart deras avsikt att lagstiftningsförslagen kommer att införas i lag i tid för juni 2024.

Lagstiftningsförslagen noterar specifikt att andra FATF-medlemsländer har antingen inrättat eller inrättat egna reglerings- och tillsynssystem för VASP..

Förslag som läggs fram i samrådsdokumentet

Specifikt föreslår lagstiftningsförslagen en ändring av den nuvarande förordningen om penningtvätt och terrorismfinansiering (kap. 615 i lagarna i Hongkong) (“AMLO”). Här är en sammanfattning av lagstiftningsförslagen:

Utöka räckvidden för AMLO för att täcka VASP (för närvarande ingår inte VASP).

Implementera en licensordning för VASP: er där någon person som avser att bedriva den reglerade verksamheten med en virtuell tillgångshandelsplattform i Hong Kong kommer att behöva ansöka om en licens från SFC och också måste uppfylla ett “passande och korrekt test” som liknar det andra finansiella sektorer. Licensierade VASP: er kommer då att omfattas av AML / CTF-kraven enligt Schema 2 i AMLO och “… andra reglerande krav för investerarskyddsändamål”. I schema 2 i AMLO anges i princip krav som rör kundkontroll och journalföring samt speciella omständigheter. Exempel på detta inkluderar identifieringskontroller och att kontinuerligt övervaka affärsrelationer.

Ge SFC befogenhet att övervaka VASP: s efterlevnad av AMLO-kraven.

Då är frågan, vad är VASP eller VA?

Lagstiftningsförslagens omfattning

Lagstiftningsförslagen täcker specifikt VASP och VA, så det är viktigt att känna till deras definition. Detta anges i lagstiftningsförslagen.

Leverantörer av virtuella tillgångstjänster

Lagstiftningsförslagen tar definitionen av VASP: er från FATF: s definition och definieras som, “… en VASP är en person som, som ett företag, bedriver specifika aktiviteter som involverar VA. De angivna aktiviteterna täcker (i) utbyte mellan VA och fiatvalutor; (ii) utbyte mellan en eller flera former av VA: er; (iii) överföring av VA: er; (iv) förvaring och / eller administration av VA eller instrument som möjliggör kontroll över VA: er; och (v) deltagande i och tillhandahållande av finansiella tjänster relaterade till en emittents erbjudande och / eller försäljning av en VA. ”

Virtuella tillgångsbyten

Lagstiftningsförslagen föreslår att man ska beteckna verksamheten med att driva en VA-utbyte som en “reglerad VA-aktivitet” enligt AMLO och kräva en VASP-licens från SFC och under förutsättning att man klarar “passande och korrekt” persontest och andra lagstadgade krav..

Specifikt föreslås att en VA-börs definieras som “… varje handelsplattform som drivs i syfte att tillåta ett erbjudande eller inbjudan att köpa eller sälja någon VA i utbyte mot pengar eller VA …”

Lagstiftningsförslagen nämner dock att ”peer-to-peer trading platforms” inte kommer att betraktas som en VA-börs och därmed inte omfattas av licenskraven. Enligt lagstiftningsförslagen är peer-to-peer-handelsplattformar plattformar som bara utgör ett forum där köpare och säljare lägger upp sina bud och erbjuder, med eller utan automatiska matchningsmekanismer, för parterna själva att handla på en extern plats. i alla fall, den faktiska transaktionen måste genomföras utanför plattformen och plattformen är inte inblandad i den underliggande transaktionen. Om till exempel plattformen kommer i besittning av pengar eller någon VA vid någon tidpunkt, skulle de fortfarande betraktas som ett “VA-utbyte”.

VA-aktiviteter utanför börser (OTC-skrivbord etc): Är de täckta?

Det finns dock andra företag som handlar med VA-enheter som inte är börser. Till exempel VA-betalningssystem, VA-depåer och överhandlare och kryptautomater (Genesis Block Hong Kong kommer att tänka på).

Enligt lagstiftningsförslagen har de redan gränssnitt med finansinstitut (t.ex. vid konvertering till fiat). Detta innebär att deras penningflöde redan kan spåras för AML / CTF-ändamål och redan är föremål för de lagstadgade skyldigheterna att rapportera misstänkta transaktioner etc. Därför säger FSTB att de ändå kommer att komma ihåg det växande landskapet i förhållande till dessa aktiviteter och licensordningen kommer att hållas flexibel så att den kan utvidgas till att omfatta andra VA-aktiviteter om behovet uppstår i framtiden.

Virtuella tillgångar

FSTB avser också att anta definitionen av en VA som tillhandahålls av FATF men i mer specifika termer. Den föreslagna definitionen är att en VA är, “… en digital representation av värde som uttrycks som en räkneenhet eller en butik av ekonomiskt värde; fungerar (eller är avsett att fungera) som ett växlingsmedel som accepteras av allmänheten som betalning för varor eller tjänster eller för att bevilja skuld eller för investeringsändamål; och kan överföras, lagras eller handlas elektroniskt. ”

Vad är inte omfattas av en VA skulle vara centralbankens digitala valutor (Kinas DCEP kommer att tänka på), finansiella tillgångar (t.ex. värdepapper) som redan regleras av SFO, och slutna kretsar med begränsade ändamål som inte kan överföras, inte utbytbara och icke-fungibla (t.ex. spelmynt).

Emellertid stablecoins (dvs. VAs påstås stödda av någon form av tillgång för att stabilisera deras värde) är omfattas av definitionen av VA.

Lagkrav: är privatinvesterare förbjudna att handla kryptovalutor?

Om VA-verksamheten faller under definitionen av en VASP och inte är andra VA-aktiviteter som utesluts kommer de att omfattas av licensordningen. Med hänvisning till det befintliga opt-in-systemet föreslår lagstiftningsförslagen att bemyndiga SFC att införa licensvillkor för licensierade VASP och regulatoriska krav. Ett sådant krav som särskilt gäller kryptovalutaentusiaster är kravet att VASP endast ska erbjuda tjänster till “professionella investerare”. Lagstiftningsförslagen föreslår dock att denna begränsning endast bör krävas i det “inledande skedet” och notera att SFC kommer att fortsätta att övervaka marknaden och ompröva denna position när marknaden mognar i framtiden..

Hongkongs kryptosamhälle reagerar på lagstiftningsförslagen

Sam Bankman-Fried, VD för FTX Exchange gav sin tankar om lagstiftningsförslagen. Han konstaterade att det fortfarande befinner sig i samrådsfasen och att huruvida ett utbyte ”är” i Hongkong för att omfattas av lagstiftningsförslagen är subtila och inte uppenbara.

OSL, som är den enda kända mottagaren av “godkännande i princip” från SFC enligt det nuvarande opt-in licensieringssystemet verkar mer positivt. På Twitter nämner OSL att lagstiftningsförslagen stöder OSL: s strategiska mål att vara förstahandsvalet för reglerade digitala tillgångssatser och att det kan balansera marknadsövervakning och utveckling och ge investerare bättre skydd.

OKEx har inte kommenterat detta. Vi ser inte detta som förvånande med tanke på att de har mer angelägna frågor att hantera, till exempel det faktum att OKEx-uttag fortfarande avbryts på grund av arrestering av Star Xu.

Samma kan sägas för Huobi, som också handlar om rykten om att kinesiska lokala tjänstemän arresterar en ledande befattningshavare.

Bitmex är naturligtvis också i lite varmvatten, eftersom civila och straffrättsliga förfaranden har utfärdats av US DOJ respektive CFTC mot BitMEX, dess vd Arthur Hayes, tillsammans med annan nyckelpersonal och dotterbolag. Deras CTO greps också i USA.

Under tiden ger Leo Weese, medgrundare vid The Bitcoin Association of Hong Kong sitt tag i en blogginlägg. Han konstaterar att även om han inte är emot reglering i sig, lagstiftningsförslagen “… en massiv överdrift av SFC: s mandat och ett de facto förbud mot Bitcoin i Hong Kong”. I synnerhet kritiserar Weese lagstiftningsförslagen som förvirrande och oklara och noterar också att det är det mest begränsande förslaget jämfört med andra FATF-medlemsländer. Det kan dock också betraktas som att det bara är SFC: s initiativ att genomföra FATF-beslut snarare en komplott för att förbjuda Bitcoin. Slutligen förväntar sig Weese en betydande återgång mot lagstiftningsförslagen med tanke på tidigare motstånd mot tidigare initiativ som syftar till penningtvätt.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me

Please Follow Us
Facebooktwitter
Promo
banner
Promo
banner